Stagii de practică neplătite sau internship plătit?

de | aug. 9, 2018 | General

Tu ce ai ales la tine în companie? Noutăți legislative în aplicare prin comparație.

Cu siguranță în companie ai tineri studenți sau de la liceu, care fac practică. În newsletter-e le zicem interni, însă tu știi ce modificări legislative sunt cu 17 iulie 2018?

Ca specialist de HR ai misiunea frumoasă de a fi mereu informat despre noutățile legislative, iar acest articol oferă un conținut consistent cu o analiză comparativă între Legea 258/2007 – privind practica elevilor și studenților (implicând CADRUL GENERAL DE ORGANIZARE a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat) și Legea 176/2018 – privind internshipul.

Experiența profesională din multinaționala de outsourcing mi-a dat posibilitatea de a lucra aproape cu ce-ar însemna stagii de practică de specialitate, însă pentru moment mai exista un instrument – perioade de internship.

Haideți să vedem atunci cum știi să alegi ce-ar fi mai potrivit pentru organizația ta!

Resurse folosite:

Legea 258/2007 – privind practica elevilor și studenților & Cadrul de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat
Legea 176/2018 – privind internshipul

Legea 258/2007 (privind practica elevilor și studenților)

Legea privind practica de specialitate nu obligă angajatorul să oferire nici o indemnizație sau un salariu pe perioada de învățare, iar compania este partener pentru o unitate de învățământ. Singura indemnizație este sub formă de subvenție financiară – este oferită doar organizatorului de practică (adică Instituția de învățămînt). Finanțarea este de la bugetul Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru specializările care au practica prevăzută în planurile de învățământ, ca activitate obligatorie.

Formele de funcționare pentru a evita munca la negru sunt constituite din cele contractuale: întâi se face o Convenție cadru de colaborare între organizație și Facultate/Universitate (pe un timp determinat și prin AA-uri se va face extinderea perioadei) și apoi cu un Contract de practică de specialitate între student și organizația ta. Nu există constrângeri față de vârstă, ci doar să existe statutul dovedit cu o adeverință de elev/student. Prezența practicanților se va face printr-o foaie de prezență, iar contractele vor avea număr de înregistrare dintr-un registru al organizației, neimplicând o Autoritate.

Perioada de desfășurare și durata stagiului de practică – din punct de vedere a legii avem stipulat că se poate – conform planul de învățământ. Însă Facultățile atrag atenția că un student în an terminal la licență, nu mai poate primi adeverință de student (căci nu mai are acest statut și nu există garanția că s-a înscris la master, implicit până ce începe anul școlar, nu poate avea adeverință de masterand). Durata pe zi – nu se va depăși ora 20.00 pentru ora de instruire. Prezența în caz de incapacitate temporară – nu implică suspendarea și nici prelungirea perioadei.

Despre documente obligatorii în dosarul de practică de specialitate, vom enurea: copie dupa CI, carnet de student, adeverință de la facultate, contract de practică de specialiate, fișa de evaluare stagiu de practică de specialitate, adeverința de practică de specialitate

Îndrumătorul de practică din partea companiei IT va fi desemnat intern și nu are mențiunea de a avea o anumită perioadă de vechime în muncă. În documente va avea numele întreg, denumirea rolului și datele de contact.

Evaluarea – cuprinde o Fișă de evaluare /observație (din partea ambelor părți) atât pentru competențele profesionale, cât și pentru comportament și modalitatea de integrare – ex: disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al întreprinderii /instituţiei publice etc. Și se acordă un calificativ.

Anjagarea practicantului – se poate face pe perioada stagiului de practică, implicând încetarea contractului de practică de specialitate mai repede decât a fost menționat în document. Oricând și de mai multe ori.

Adiacent, ca informație – SSM și SU – se vor face carnete și instructaj și pentru ei – este obligatoriu, iar ROI și CCM – se semnează Anexa că s-a citit și luat la cunoștință.

Legea 176/2018 (privind internshipul)

În noul instrument există indemnizație de internship – ea este egală cu cel puțin 50% din salariul de bază minim brut pe țară și proportională cu orele desfășurate (exemplu: 1.900 RON brut / 1.235 RON net dacă e scutit / 1.1.62 RON net dacă e nescutit). Iar dacă va fi misiune permanentă din România în străinătate discutăm e un brut de 4.000 RON și un net scutit de 2.600 RON și un net nescutit de 2.340 RON. Indemnizația este definită în Codul Fiscal prin Art. 61, lit. b (venituri generate din proprietate intelectuală) și Art. 76, alin. 2, lit. 2 – (orice altă sumă de bani).

De data aceasta, compania este – organizația gazdă. Cu explicația că poate fi orice persoana juridică la care internul desfășoară o activitate specifică, în baza unui contract de internship. Iar forme contractuale sunt pe baza doar a unui contract de internship, dar declarat în Registrul de evidență a contractelor de internship, oferit de Autorități în maxim 60 de zile de la publicare (adică pe 15 septembrie ar trebui să existe acest instrument).

Un aspect important și diferit este vărsta celor considerați interni – pot fi doar cei cu vârsta de 15 ani (cu acordul părințilorsau reprezentanți legali) și cu un program de maxim 30 de ore pe săptămână și nu mai mult de 6 ore pe zi. Prezența internilor – se va face printr-o foaie de prezență.

Diferit și cu atenție de urmărit sunt contractele de internship – se poate face doar un singur contract de internship și vor avea număr de înregistrare în Registrul de evidență a contractelor de internship, oferit de Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă (care va avea parolă propie și utilizată cu titlu gratuit). Până pe 15 septembrie 2018, evidența va fi ținută de organizația-gazdă și va include elemente precum: elementele de identificare ale internului, data încheierii contractului, data începerii activității în cadrul programului de internship, durata acestuia, cuantumul indemnizației pentru internship, data încetării contractului de internship, domeniul în care se desfășoară programul de internship. Un alt contract se poate face dacă în cazul perioada de suspendare (de incapacitate temporară) ajunge să fie 1/3 din programul de stagiu de practică și e considerat dreptul angajatorului. Iarăși, nu vor putea încheia un contract de internship cei care au fost în raporturi de muncă (exemplu: dacă a existat un contract individual de muncă cu cineva, nu poți face ulterior un contract de internship).

Perioada de desfășurare și durata stagiului de internship – maxim 720 ore, alocate în 6 luni consecutive, fără posibilitate de prelungire; excepție vor face instituțiile publice /autoritățile ce-ar implica misiuni permanente în spațiul UE, iar perioada se dorește a ajunge la maxim 12 luni. Durata pe zi – cele menționate în contract, fără ore suplimentare. Prezența în caz de incapacitate temporară – implică suspendare și prelungirea perioadei.

Documente obligatorii în dosarul de practică de internship: nu sunt menționate încă.

Numărul total de de interni prezenți simultan este stabilit în proporție de 5% din numărul total de anjajați (exemplu: dacă în organizație sunt 110 angajați, 5% va însemna 5,5 – adică 6 interni). Excepție va face doar o organizație care are 20 de angajați – se va putea încheia simultan 2 contracte. Iar dacă vor exista mai 12 interni simultan se va desemna și un îndrumător și un coordonator al programelor de internship.

Aici evaluarea va cuprinde Fișa de internship atașată contractului de internship, referat de evaluare și un certificat de internship. Iar îndrumătorul desemnat de organizație va trebui să aibă cel puțin 1 an de experiență profesională și nu va putea avea în acelați timp mai mult de 3 interni în coordonare. Există și drept la contestare; referatul de evaluare – se poate contesta, prin notificare scrisă, în maxim 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință. Ca noutate – în certificatul de internship va exista mențiunea “Internul și organizația emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor cuprinse în acest certificat”, iar organizatorul respecta regulamentul GDPR pentru datele cu caracter personale ale internului.

Dacă se va angaja internul va exista pentru companie și o subvenție financiară. Adică o primă de promovare a angajării în cuantum de 4.586 RON, oferită din bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru organizatorul-gazdă, dacă – angajează internul, îl păstrează 24 de luni neîntreruptă, declară în termen de 60 de zile și se încadrează în limita fondurilor.

Despre amenzi – cea mai mică este de 2.000 RON (dacă nu se plătește indemnizația), iar cea mai mare este de 20.000 RON (dacă nu închei un contract de internship înaintea activității).

Concluzii:

În cele din urmă, iată doar o parte din diferențele dintre cele două instrumente care vizează de fapt învățarea și deprinderea unui abilități și competențe de specialitate care fac trecerea din mediul școlar în mediul de business.

Aplicarea corectă a legislației de față înseamnă evitarea muncii la negru. Și maximizarea resurselor din organizația ta.

În acest articol ai doar o parte de analiză din ce înseamnă stagii de practică de specialitate și internship. Tocmai de aceea te invit, miercuri, 26.09.2018, de la ora 09.30, la FabLab Iași, la un workshop legislativ bazat pe aceste modificări.

De ce să vii la evenimentul de pe 26.09.2018?

  • vei primi un ghid de utilizare a celor două instrumente;
  • vei primi drafturi electronice de documente pentru cele două instrument;
  • vei învăța cum să oprerezi în acest Registrul de evidență a contractelor de internship;
  • vei primi din partea mea informații ca excepții sau bune practici;
  • vom vedea cum arată un dosar de internship, dacă e nevoie de medicina muncii și ce se întâmplă dacă internul va avea nevoie de zile de concediu pentru evenimente speciale.
  • Înscrierile se pot face pe email la office@diana.avirvarei.ro.

Vezi imaginile de la eveniment

Abonare newsletter

Abonează-te la newsletter-ul nostru și primești informații cu privire la evenimentele noastre, reduceri la taxele de înscriere la evenimentele organizate de hrise.ro